วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปั่นจักยาน

กิจกรรมปั่นจักยาน
1.ทุกวัน เวลา 16:00น. - 18:00 น. จะมีการเช็คชื่่อ
2.ในแต่ละวันจะต้องปั่นจักยานให้ได้ 15 กิโลเมตร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย(ได้ออกกำลังขา)
2.เป็นส่วนหนึ่งวิชาพละศึกษา


รับเด็ก-เก็บชั่วโมง

ภายใน 1 เทอม จะต้องเก็บชั่วโมง ให้ครบ 20 ชั่วโมง
ในการเก็บชั่วโมงในแต่ละวันจะมีหน้าที่ ดังนี้
1.ทุกเช้า 7:15 น.จะต้องไปยืนรับน้องบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อไปส่งที่ห้องเรียน
2.ช่วยสอนการบ้าน และดูแล น้องๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลเด็ก
2.ฝึกการรับผิดชอบให้แก่นักศึกษา


งานไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครูในปีนี้ มี
1.การประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู
2.มีกิจกรรมไหว้ครู พร้อมทั้ง หมอบทุนการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ
 1.ได้ความสามัคคีในหมู่เพื่อนภายในเอก
2.ได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย